Mengubah saiz lebar column template classic

Kepada anda yang menggunakan template classic yang biasanya mempunyai 2 column, ukuran bagi lebar column tersebut sebenarnya boleh di ubah mengikut kehendak anda. Untuk mengubah siaz kelebarannya, anda perlu mengikut beberapa langkah dibawah.

p/s: Sila save script template terlebih dahulu sebagai backup.

Langkah 1

Log in blog => Dashboard => Layout => Edit HTML. Seterusnya tick pada kotak Expand Widget Templates.


Langkah 2

Dengan menggunakan keyboard, tekan Ctrl+F. Seterusnya taipkan kod #header-wrapper { pada kotak Find. Kemudian, tekan Enter. Anda akan lihat kod yang mungkin hampir sama dengan kod yang dipaparkan di bawah.

#header-wrapper {
width:660px;
margin:0 auto 10px;

Edit angka 660px kepada 900px .


Langkah 3

Taip kod #outer-wrapper { pada kotak Find dan tekan Enter. Anda akan lihat kod yang mungkin hampir sama dengan kod yang dipaparkan di bawah.

#outer-wrapper {
  width: 660px;
  margin:0 auto;

Edit angka 660px kepada 900px.


Langkah 4

Taip kod #main-wrapper { pada kotak Find dan tekan Enter. Anda akan lihat kod yang mungkin hampir sama dengan kod yang dipaparkan di bawah.

#main-wrapper {
  width: 410px;
  float: $startSide;
  word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
  overflow: hidden;     /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
  }

Edit pada angka 410px kepada 660px.


Langkah 5

Taip kod #sidebar-wrapper { pada kotak Find dan tekan Enter. Anda akan lihat kod yang mungkin hampir sama dengan kod yang dipaparkan di bawah.

#sidebar-wrapper {
  width: 220px;
  float: $endSide;
  word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
  overflow: hidden;      /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

pada angka 220px kepada 230px.


Langkah 6

Akhir sekali klik preview. Jika tiada mesej error yang terpapar dan anda berpuas hati dengan hasil yang telah di edit itu. Klik Save

G+

1 comments:

Post a Comment