Contoh Surat Izin Tidak Masuk Kerja

Contoh Surat Izin Tidak Masuk Kerja - pada postingan sebelumnya saya telah menjelaskan tentang Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Nah kali ini saya kan share tentang Contoh Surat Izin Tidak Masuk Kerja dan beriku selengkapnya

Jakarta, 9 Januari 2010
Hal : Surat Izin Tidak Masuk Kerja
Lamp. : 1 lembar

Kepada :
Yth. Kepala Personalia ………………………………….
di
tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telepon :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja selama 2 hari dikarenakan sakit. Sebagai bukti saya lampirkan surat keterangan sakit dari dokter/ Rumah Sakit setempat.

Demikian Surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatiaan serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.Hormat saya,


...........


rating 5

G+

0 comments:

Post a Comment