Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uangsurat ini biasanya untuk memberikan seseorang hak yang sama susai perintah dari yang berhak..untuk contoh suratnya silahkan lihat dibaah ini semoga bermanfaat dan membantu anda dalam setiap pekerjaan anda, anda masih di blog simple saya LUBANG-KECIL dan semoga menjadikan inspirasi buat anda Contoh Format Surat Pengunduran Diri Kerja 


SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
       
Nama                           : Puji Astuti
Alamat                         : Jl. Buah Batu No. 5
                                      Terusan Buah Batu
                                      Bandung- Jawa Barat

Bermaksud memberikan kuasa kepada:

Nama                           : Retna Handayani
Alamat                         : Jl. Purimas Indah
                                      Blok F No. 90
                                      Bandung- Jawa Barat

Untuk mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) cabang Purimas Indah.
Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 4 Juni 2010

Pemberi Kuasa                                                             Penerima Kuasa


(Puji Astuti)                                                                              (Retna Handayani)Berikut Ini adalah contoh gambar surat kuasa pengambilan uang.

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

(mini/Carapedia)
rating 5

G+

0 comments:

Post a Comment